Afdelingen

Ouder-kindgym 
Dit is gym bedoeld voor de allerkleinsten.
Kinderen vanaf 1½ tot + 3 jaar kunnen op een speelse wijze rollen, klauteren, spelen met ballen, hoepels, enz.
Dit alles met hulp van vader, moeder, opa, oma of oppas.

Recreatiegym 
Peuters/kleuters 3-4-5 jaar, meisjes 6-15 jaar, jongens 6-15 jaar, jeugd vanaf 16 jaar, damesgroepen en een 55 + groep.
Al deze groepen hebben wij bij onze vereniging.
Kinderen worden nou eenmaal ouder en stromen zo vanzelf door naar een andere groep. Meestal met een aantal kinderen tegelijk. Het lesaanbod zal naar gelang de kinderen ouder worden ook veranderen. Zo zal als de kinderen jong zijn het lesaanbod vooral bestaan uit het aanbieden van speelse vormen van bewegen. Men moet dan denken aan spelletjes, liedjes en de basisvormen van het bewegen.

Springgroep
De springgroep is in de leeftijd van 10 jaar en ouder. De lessen vinden plaats in gymzaal De Havezate van 17.00 tot 19.00 uur. Tijdens deze les wordt aandacht geschonken aan springen op de trampoline, mat, pegasus en tumbling.

Acrogym
Acrogym is een combinatie van acrobatiek en gymnastiek, dat wordt samengevoegd in een oefening op muziek.
De oefeningen worden meestal uitgevoerd in tweetallen en/of drietallen.
Om hieraan deel te kunnen nemen moet je al wel een gymnastische basis hebben. Vooral kracht, lenigheid en doorzettingsvermogen zijn erg belangrijk.
Deze lessen zijn voor zowel jongens als meisjes.
De acrogym wordt op dit moment niet gegeven vanwege te weinig belangstelling.

Selectie

Oefeningen

Kinderen die door de leiding tijdens de lessen opvallen en naar de selectie willen kunnen meer uren gaan trainen.

De meisjes gaan dan eerst naar de voorselectie.
Hier bekijkt de leiding in een periode van drie maand of de kinderen geschikt zijn om door te stromen naar de A- of B-selectie.
Het kan zijn dat een kind erg jong is en dat er voor gekozen word om langer bij de voorselectie te blijven. In het jaar dat een kind 8 wordt maakt men een definitieve keuze voor de A of B selectie.
De leiding kan op den duur nog besluiten om een kind van de A- naar de B-selectie te laten gaan of andersom.

Bij de jongens gaat dit anders.
De jongensgroepen zijn niet groot genoeg om een voorselectiegroep te maken voor de doorstromers.
Daarom vindt de voorselectie tijdens de recreatielessen plaats.
Hierna stromen ze dan wel of niet door naar de jongensselectie.

Vanaf 8 jaar mogen de kinderen deelnemen aan wedstrijden die meestal één keer per jaar plaatsvinden.
Voor deze wedstrijden betaald elk kind inschrijfgeld en dragen ze een turnpakje van de vereniging.
De pakjes worden door de leiding uitgewassen.

Naast de lessen op de selectie blijven de lessen op de recreatiegroep verplicht t/m 10 jaar.

De vereniging heeft ook een samenwerkingsverband met Topturnen Oost-Nederland (TON).
Dit betekend vooral voor de selectie meer ruimte om te trainen.
De kinderen van de selectie kunnen worden uitgenodigd voor regiotrainingen. Hierbij krijgen ze samen met andere kinderen les van andere leiding.
Hier zijn wel kosten aan verbonden.
Als de normale trainingen in TON plaatsvinden dan kost dit niks extra. Als de training bij TON naast de normale uren plaatsvindt, zullen er wel extra kosten in rekening worden gebracht.

Streetdance 
Vanaf 6 jaar kan men deelnemen aan de lessen van de streetdance. Hier wordt onder gediplomeerde leiding de kinderen de basis voor bewegen op muziek aangeboden. Telkens weer andere dansen en ritmes en op de muziek die bij deze tijd past.
Tijdens de brueghel laat de streetdance-afdeling zien wat ze in dat jaar aan dansen hebben geleerd.

Reacties zijn gesloten.